Veselá

Cena stočného od 1. ledna 2017

Na svém zasedání 19. 12. schválila Rada města cenu stočného u splaškové kanalizace v místní části Veselá ve výši 47,74 Kč/m3 vč. DPH od 1.1.2017.

Vánoční besídka 2016

Opět nastal čas Vánoc, a tak v době adventu jsme i letos slavnostně rozsvítili u nás ve Veselé vánoční stromeček na návsi.
Tuto vánoční událost doprovadily děti z MŠ a ZŠ, které si pro své rodiče a občany z Veselé připravily krásné vystoupení, kde nechyběly vánoční koledy, taneční vystoupení, ale také malé občerstvení.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili příprav a také učitelkám z MŠ a ZŠ, které společně připravily tento vánoční program - zde foto a video.

Historické proměny školy ve Veselé

V 16. a 17. století bylo vyučování nepovinné a bylo vždy na faře, pro Veselou bakovské. Když chtěl veselský sedlák dát vzdělání svým dětem, musel je přihlásit v Bakově a děti každý den utíkaly po silnici do Bakova. O žních a nutných sezónních pracích děti samozřejmě do školy nechodily. Důležité byly počty a psaní. Kdy byla škola ve Veselé založena, a kteří učitelští pomocníci zde vyučovali se neví. Většinou to byli vojenští vysloužilci. Škola zde byla již na začátku 18. století, aby děti nemusely chodit na faru do Bakova, kam obec spadala.

nový web vesela.org

pomalu spouštíme nové webové stránky vesela.org

co od nich čekáme?

Stránky