Uzavírky ve Veselé

Podle informací krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje budou od 10. srpna do 10. září probíhat práce na obnově povrchu silnice II/610 v úseku od železničního přejezdu za Veselou ke křižovatce s kruhovým objezdem v ulici Víta Nejedlého u Lidlu. Po dobu prací budou probíhat částečné a úplné uzavírky pro automobilovou dopravu. Prosíme řidiče o respektování dopravního značení a pokynů pracovníků stavby.