Veselá

Došla vám dezinfekce na ruce?

Ve čtvrtek 2.4.2020 od 14:00 do 16:00 na návsi u hasičárny bude možné si nechat doplnit lahvičky pro dezinfekci na ruce Anti-Covid, kterou připravilo město Mnichovo Hradiště pro své občany.
Občanům bude dezinfekční prostředek předán poté, co předloží svůj občanský průkaz s trvalým bydlištěm v Mnichově Hradišti.

Dezinfekce na ruce ANTI-COVID

v pátek 27.3.2020 od 13:00 do 17:00 na návsi u hasičárny budeme rozdávat dezinfekci na ruce
Anti-Covid, kterou připravilo město Mnichovo Hradiště pro své občany.
Rozdávat se bude lahvička 0,25 litrů na domácnost, kterou si budeme moci znovu naplnit.
Když vám dezinfekce dojde bude možné lahvičku znovu naplnit příští týden. Dáme vědět kde a
kdy!
Občanům bude dezinfekční prostředek předán poté, co předloží svůj občanský průkaz s trvalým
bydlištěm v Mnichově Hradišti.

Cena stočného pro rok 2020

Rada města schvaluje cenu stočného u splaškové kanalizace ve Veselé pro r. 2020 ve výši 49,53 Kč/m3 bez DPH.

Cena včetně DPH je 56,96 Kč/m3,  ale od 1. května má být  DPH snížena o 5 %, tzn. cena s DPH bude 54,49 Kč/m3.

Valpružina noc aneb pálení čarodějnic ve Veselé

Jak už je po mnohá léta v Čechách zvykem, tak i letos se v celé zemi v předvečer prvního máje rozhořely ohně a mohlo se začít se symbolickým pálením čarodějnic. Tato dlouholetá tradice trvající již od poloviny 19. století je spojena s Filipojakubskou magickou nocí, kde temné síly ožívají. Aby zlo nemělo navrch, začaly se pálit čarodějnice. Této noci se může také říkat Valpružina nebo Beltine.

Sousedské posezení ve Veselé

Setkání veseláků se zástupci MěÚ Mn. Hradiště a členy osadního výboru proběhne v pondělí 10.6.2019 od 18:00 na návsi před hasičárnou.
Něco k zakousnutí a pití zajištěno.

 

Za OV Veselá
V. Dutka

Osadní výbor Veselá

19. ledna 2019 proběhlo v místní hasičárně veřejné setkání občanů Veselé, kde byl také zvolen pro další volební čtyřleté období Osadní výbor.

Členové osadního výboru pro období 2018 – 2022 jsou:

Vratislav Dutka             předseda
Daniela Sedláková
Michaela Švermová
Zdeněk Kysela
Oldřich Česák

Stránky

  • 1