Valpružina noc aneb pálení čarodějnic ve Veselé

Jak už je po mnohá léta v Čechách zvykem, tak i letos se v celé zemi v předvečer prvního máje rozhořely ohně a mohlo se začít se symbolickým pálením čarodějnic. Tato dlouholetá tradice trvající již od poloviny 19. století je spojena s Filipojakubskou magickou nocí, kde temné síly ožívají. Aby zlo nemělo navrch, začaly se pálit čarodějnice. Této noci se může také říkat Valpružina nebo Beltine.

Spisovatel a záhadolog James Frazer zabívající se rituály, mýty a magií napsal na počátku 20. století toto: V Čechách v předvečer prvního máje zapalují mladí lidé ohně na kopcích a na vršcích, na rozcestích a na pastvinách a tančí kolem nich. Přeskakují žhnoucí oharky nebo dokonce skáčou přes plameny. Obřad se nazývá ,pálení čarodějnic‘. Na některých místech bývá zvykem na hranici upalovat loutku představující čarodějnici. Musíme si připomenout, že první máj je proslulá Valpuržina noc a všude v povětří je plno neviditelných čarodějnic na pekelných pochůzkách.

Keltský Beltine

Byli to právě Keltové, kteří začali slavit takzvaný Beltine, což je úplně první název pro pálení čarodějnic. Ohně měly Kelty chránit před zlými duchy. Na volném prostranství byly vždy zapalovány dva ohně. Jeden byl mužský, černý a druhy byl ženský, bílý. Mezi nimi se o půlnoci vztyčovala bříza, májka, ozdobená barevnými stuhami jako symbol oslavy plodnosti, růstu a života. Půl noc znamenala přelom mezi temnotou a světlem, odchod temné poloviny roku a příchod světlé. Májka byla také spojením mezi Nebem a Zemí. Kromě zapalování velkých ohňů se poblíž zapaluje i malý ohníček, na kterém si děti opékají buřty.

Jinak tomu bylo i u nás ve Veselé. V 18:30 jsme se všichni sešli na návsi, kde měly děti příležitost podílet se na dozdobení čarodějnice, byly jim rozdány lampiony a průvod se před 19:00 hodinou rozešel k velkému ohni za sportovní areál. Na velkou hromadu větví děti umístily čarodějnici a oheň, který již po staletí v předvečer prvního máje vždy vzplane, tak i letos vzplál a pokračoval tak v psaní dlouholeté historie, kdy dobro vítězí nad zlem.

Fotogalerie zde

Autor: Miroslav Helikar