Historie Veselá

Historické proměny školy ve Veselé

V 16. a 17. století bylo vyučování nepovinné a bylo vždy na faře, pro Veselou bakovské. Když chtěl veselský sedlák dát vzdělání svým dětem, musel je přihlásit v Bakově a děti každý den utíkaly po silnici do Bakova. O žních a nutných sezónních pracích děti samozřejmě do školy nechodily. Důležité byly počty a psaní. Kdy byla škola ve Veselé založena, a kteří učitelští pomocníci zde vyučovali se neví. Většinou to byli vojenští vysloužilci. Škola zde byla již na začátku 18. století, aby děti nemusely chodit na faru do Bakova, kam obec spadala.