Soustředění volejbalového oddílu SK Veselá

Od 1.7. do 6.7.2017 se uskutečnilo již sedmé soustředění dětí volejbalového oddílu SK Veselá.

Soustředění se zúčastnily děti navštěvující tento oddíl. Do rekreačního areálu Vesec pod Kozákovem dorazilo 14 dětí ve věku od sedmi do patnácti let.

Sobotu jsme věnovali ubytování, prohlídce okolí a plážovému volejbalu. Do nedělního  rána jsme se probudili s deštěm za okny, ale to nám náladu nepokazilo, protože se jednalo jen o krátký deštík. Před snídaní následovala rozcvička, která se opakovala každé ráno. Po snídani následoval běh do kopce na čas a před obědem plážový volejbal. Po obědě a poledním klidu jsme dětem rozdali úkoly, měly tři dny na to, aby složily báseň a vytvořily choreografii k písničce, kterou si sami vybraly.

Starší děti měly zahrát pohádku, ztvárnily parodii na Perníkovou chaloupku, do které zakomponovaly ještě dalších sedm pohádek a filmů. Děvčata se pustila do choreografie tanečního vystoupení na známou písničku „Holky z naší školky“. Další den po snídani byla pro děti připravena překážková dráha, následoval skok z místa a plážový volejbal.
Po odpoledním klidu a nácviku na závěrečné vystoupení nás čekal výstup na rozhlednu Kozákov. Po příchodu jsme se šli všichni vykoupat, voda byla chladnější, ale po náročném stoupání a následném klesání to vůbec nevadilo.

Před druhou večeří si děti vždycky připravily „denní zprávy“ - shrnutí celého dne.      V dalších dnech nás čekal skok do dálky z místa a s rozběhem. Poté jsme se rozdělili do družstev a odehráli turnaj v plážovém volejbalu. Další disciplínou byl běh na čas s plněním úkolů - opět do kopce. Po odpoledním klidu jsme vyrazili směrem k jeskyni Postojna.

Poslední den jsme se věnovali plážovému volejbalu, balení, úklidu chatek a samozřejmě koupání.

Po čtrnácté hodině jsme se rozjeli ke svým domovům, a už se těšíme na osmý ročník volejbalového soustředění.

Foto zde