Čarodějnice 2017

   i letos se na návsi ve Veselé v 18:30 sešli malé čarodějnice a čarodějové, a když všichni obdrželi lampióny, tak se společně s vyrobenou čarodějnicí vydal průvod za sportovní areál, kde byla připravena hromada, na kterou byla čarodějnice umístěna. V podvečerní hodiny byla hromada zapálena za dohledu místního Sboru dobrovolných hasičů. Pro děti byly připraveny buřtíky a limonády, které měly zdarma. Pro dospělé bylo připraveno občerstvení, o které se postarali členové SDH, takže pivko teklo proudem a klobásy se připravovali v udírně. A když se všichni zúčastněni pomalu vydali ke svým domovům, byl před půlnocí této magické noci oheň uhašen.

     Jde o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk, který se také jinak nazývá Noc čarodějnic, Beltain, Valpuržina noc nebo Filipojakubská noc. Jedná se o zvláštní jarní svátek, rozšířený o tomto datu zejména v Evropě. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů ze starého klestí, z pozemků vyčištěných pro příští obdělávání, a slaví příchod jara.
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice na prokletém místě (například na popravišti) slétají na čarodějnický sabat. Tato noc byla jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti.

Fotografie zde