Cena stočného od 1. ledna 2017

Na svém zasedání 19. 12. schválila Rada města cenu stočného u splaškové kanalizace v místní části Veselá ve výši 47,74 Kč/m3 vč. DPH od 1.1.2017.