Uzavírky ve Veselé

Podle informací krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje budou od 10. srpna do 10. září probíhat práce na obnově povrchu silnice II/610 v úseku od železničního přejezdu za Veselou ke křižovatce s kruhovým objezdem v ulici Víta Nejedlého u Lidlu. Po dobu prací budou probíhat částečné a úplné uzavírky pro automobilovou dopravu. Prosíme řidiče o respektování dopravního značení a pokynů pracovníků stavby.

Akce v nejbližší době

Vzhledem k aktuální situaci jsou všechny plánované akce včetně naší Veselé pouti do odvolání zrušeny.
Věříme, že i přes omezení bude možné v průběhu léta zahájit promítání Veselého kina - termín bude oznámen po 11.5., kdy se snad už mohou již konat veřejné akce do 50 lidí - jestli se ještě něco nezmění.
Pro aktuální informace sledujte stránky www.vesela.org a facebookové stránky Veselé vesnice.

Došla vám dezinfekce na ruce?

Ve čtvrtek 2.4.2020 od 14:00 do 16:00 na návsi u hasičárny bude možné si nechat doplnit lahvičky pro dezinfekci na ruce Anti-Covid, kterou připravilo město Mnichovo Hradiště pro své občany.
Občanům bude dezinfekční prostředek předán poté, co předloží svůj občanský průkaz s trvalým bydlištěm v Mnichově Hradišti.

Dezinfekce na ruce ANTI-COVID

v pátek 27.3.2020 od 13:00 do 17:00 na návsi u hasičárny budeme rozdávat dezinfekci na ruce
Anti-Covid, kterou připravilo město Mnichovo Hradiště pro své občany.
Rozdávat se bude lahvička 0,25 litrů na domácnost, kterou si budeme moci znovu naplnit.
Když vám dezinfekce dojde bude možné lahvičku znovu naplnit příští týden. Dáme vědět kde a
kdy!
Občanům bude dezinfekční prostředek předán poté, co předloží svůj občanský průkaz s trvalým
bydlištěm v Mnichově Hradišti.

Cena stočného pro rok 2020

Rada města schvaluje cenu stočného u splaškové kanalizace ve Veselé pro r. 2020 ve výši 49,53 Kč/m3 bez DPH.

Cena včetně DPH je 56,96 Kč/m3,  ale od 1. května má být  DPH snížena o 5 %, tzn. cena s DPH bude 54,49 Kč/m3.

Turnaje SMT 2019/2020

Již jsou známy termíny turnajů SMT pro sezónu 2019/2020:

kvalifikace 12. 10. Mnichovo Hradiště
1. kolo 16. 11. Mělník
2. kolo 8. 12. Brandýs
3. kolo 18. 1.

Mladá Boleslav

4. kolo 28. 3.

Pečky

5. kolo 11. 4.

Kostomlaty

Soustředění volejbalového oddílu SK Veselá 2019

Rok s rokem se sešel a my jsme se letos opět vydali na soustředění nadšených volejbalistů oddílu SK Veselá. Akce probíhala od neděle 30. června až do soboty 6. července a byl to již 9.ročník této akce.

Valpružina noc aneb pálení čarodějnic ve Veselé

Jak už je po mnohá léta v Čechách zvykem, tak i letos se v celé zemi v předvečer prvního máje rozhořely ohně a mohlo se začít se symbolickým pálením čarodějnic. Tato dlouholetá tradice trvající již od poloviny 19. století je spojena s Filipojakubskou magickou nocí, kde temné síly ožívají. Aby zlo nemělo navrch, začaly se pálit čarodějnice. Této noci se může také říkat Valpružina nebo Beltine.